Mekanikk med LEGO 3. - 4. trinn Programbeskrivelse
Mekanikk med LEGO er et skoleprogram hvor elevene blir kjent med bærende konstruksjoner gjennom å bygge og undersøke eksempelmodeller i LEGO. Elevene bygger et utvalg av modeller som viser bruk av trekanter og firkanter i bevegelige og stabile konstruksjoner. Underveis diskuterer vi modellene og snakker om andre eksempler som elevene kjenner til.

Varighet: 90 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  3, 4

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Naturfag: Teknologi og design

Dokumenter

Lærerveiledning Mekanikk med LEGO 3. - 4. trinn