Lekende funksjoner Vg. 1 (T, TY, P, PY) - Vg.2 (P) Programbeskrivelse

Lekende funksjoner er et skoleprogram hvor elevene går fra praktiske og fysiske aktiviteter til abstrakte representasjoner, og omvendt. Programmet skal gi elevene forståelse for lineære funksjoner, og gir eksempel på ulike fremgangsmåter for å finne mønster. Elevene får erfaring av hvordan tabeller, diagram og ligninger henger sammen og beskriver konkrete ting. Aktivitetene foregår i grupper eller som lagkonkurranser. Programmets abstraksjongrad tilpasses elevene (T, P, PY eller PT)

 Varighet: 75 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  VG1, VG2

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Matematikk: Funksjonar, Måling, Statistikk, sannsyn og kombinatorikk, Tal og algebra

Dokumenter

For - og etterarbeid Lekende funksjoner Vg. 1 (T, TY, P, PY) - Vg. 2 (P)