Hopp i det! 3. - 4. trinn Programbeskrivelse

Hopp i det! er et skoleprogram om og med fysisk aktivitet! Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen. Bevegelse gir overskudd, nye tanker og har positive gevinster for hele mennesket, både kropp og humør. Fysisk aktivitet blir brukt som metode i undervisningen for å lære om kroppens funksjoner og reaksjoner. Programmet er alderstilpasset, variert og involverende.Varighet: 75 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  3, 4

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

Helse: Fysisk aktivitet
KL: Kroppsøving: Idrettsaktivitet og dans
KL: Naturfag: Kropp og helse


Dokumenter

Hopp i det!