Hjernesprett 4. - 5. trinn Programbeskrivelse
Hjernesprett​ er et program der matematikk og problemløsning brukes praktisk og konkret i undervisning om helse. Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene
av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen - samtidig som elevene lærer matematikk. I praktiske øvelser og med fysisk aktivitet, får elevene lære om hvordan hjernen, hele kroppen, humør og læring henger sammen.


Varighet: 90min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  4, 5

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

Helse: Fysisk aktivitet
KL: Matematikk: Måling, Statistikk, sannsyn og kombinatorikk, Tal og algebra
KL: Naturfag: Ernæring og helse, Forskerspiren, Kropp og helse


Dokumenter

For - og etterarbeid Hjernesprett