Knekk koden - Programmering med Blue-bot. 4.trinn Programbeskrivelse
​Nyhet!
Knekk koden
​ er et skoleprogram der elevene får lære algoritmisk tankegang gjennom enkel programmering. Sammen med en robot som heter Blue-Bot utforsker og trener elever på logisk tenkning, problemløsning, samarbeid og kreativitet. Elevene trener også romforståelsen og på koordinatsystemet


Varighet: 90 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  4

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Matematikk: Geometri, Tal og algebra

Dokumenter

Lærerveiledning Knekk koden - Programmering med Blue-Bot 4.trinn