Moro med tall 1. - 2. trinn Programbeskrivelse
Moro med tall er et skoleprogram hvor elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tall området 1-100 og addere med ensifrede tall. Med spill og leker trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem, og vi ser på betydningen av likhetstegnet.

Varighet: 75 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  2

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Matematikk: Tal og algebra

Dokumenter

For - og etterarbeid Moro med tall 1. - 2. trinn