Kloder i bevegelse 1. - 2. trinn Programbeskrivelse
Kloder i bevegelse er et skoleprogram der undervisningen foregår i det flotte planetariet vårt. Vårt overordnede mål er å inspirere til økt interesse for verdensrommet, og å hjelpe til med å konkretisere emnene som er knyttet til trinnet i kunnskapsløftet. Vi snakker blant annet om klodenes bevegelser, titter på noen kjente stjernebilder og reiser til noen av planetene i vårt solsystem. Dette blir garantert en unik opplevelse!

Varighet: 60 min
Maks antall elever: 60
For klassetrinn:  2

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Naturfag: Verdensrommet

Dokumenter

For - og etterarbeid Kloder i bevegelse