Praktisk og nyttig geometri Vg. 1 (P, PY) Programbeskrivelse

Praktisk og nyttig geometri er et skoleprogram der elevene løser praktiske oppgaver med hjelp av matematikk. De får vurdere høyder og avstander ved hjelp av klassiske metoder. Her bruker elevene sin egen kropp sammen med proporsjonalitet og formlikhet. Elevene skal bruke koordinater, kart og Pythagoras setning for å komme nærmest mulig usynlige punkter i utstillingsområdet eller utendørs. Maks antall elever er 24, men anbefalt antall er 22.Varighet: 75 min
Maks antall elever: 24
For klassetrinn:  VG1

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Matematikk: Geometri, Måling, Tal og algebra

Dokumenter

For - og etterarbeid Praktisk og nyttig geometri Vg. 1 (P, PY)