super:bit 6A Programbeskrivelse
super:bit er et skoleprogram som er utviklet av vitensentrene i Norge i forbindelse med prosjektet Den Teknologiske skolesekken – DTS. Målet med opplegget er å gi elevene en algoritmisk forståelse og innsikt i, og lyst til, å lære mer innen programmering/ koding.

Etter å ha deltatt på vårt opplegg skal vi ha gitt lærerne innsikt/evne og vilje til å undervise innen programmering/koding fremover, og deres lyst til å delta på mer formelle kursing og annet innen emnet. Ønsket er at vårt opplegg skal fungere både som en inspirasjon for lærerne og fjerning av «frykt for koding/programmering».

Programmet er variert og involverende, og elevene jobber aktivt og utforskende. Det legges stor vekt på mestring og trivsel, og elevene lærer gjennom opplevelse, aktivitet, samarbeid og innspill. 
 


Varighet: 4 timer
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  6

Programmet er relevant for følgende kompetansemålDokumenter

For - og etterarbeid super:bit