EnergiSprett 5. - 7. trinn Programbeskrivelse
EnergiSprett er et skoleprogram som skal gi kunnskap til barn og unge om kosthold og fysisk aktivitet. Programmet har fokus på hvordan du
kan gjøre det enklere å velge sunne matvarer og gleden ved å være i fysisk aktivitet. Gjennom lek og aktiv deltagelse får elevene belyst
hvordan balansen mellom ulike næringsstoffer og fysisk aktivitet påvirker vår helse og livsstil. Dette blir gøy! 


Varighet: 65 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  5, 6, 7

Programmet er relevant for følgende kompetansemålDokumenter

For - og etterarbeid Energisprett