Moro med matematikk 5. - 7. trinn Programbeskrivelse
Moro med matematikk er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får jobbe variert med problemløsningsoppgaver, spill og stafetter. Vi starter felles med et mattetriks som bygger på vårt 10-basesystem. Elevene blir delt i grupper og skal jobbe på stasjoner. På stasjonene vil det være spill og oppgaver knyttet til emnene brøk, tall og algebra. Vi avslutter med en stafett knyttet til tall og regning.

Varighet: 90 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  5, 6, 7

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Matematikk: Tal og algebra

Dokumenter

For - og etterarbeid Moro med matematikk