VG3 Bio Gruppe 2 Programbeskrivelse


Varighet: 5 timer
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  VG3

Programmet er relevant for følgende kompetansemålDokumenter