Astrofysikk Vg. 1 - Vg. 3 Programbeskrivelse

Astrofysikk er et skoleprogram i astronomi som gjennomføres på ettermiddagstid i vinterhalvåret på INSPIRIA science center. I planetariet vil elevene først få se en film om stjernene, og følge en stjernes fødsel og død. Elevene vil så bli presentert for vårt tåkekammer og her kunne se og måle radioaktiv stråling, og bli stilt overfor noen undringsoppgaver. Siste del av programmet foregår utendørs hvor elevene skal studere og kjenne igjen stjernebilder og planeter ved bruk av teleskoper.

 Varighet: 240 min
Maks antall elever: 35
For klassetrinn:  VG1, VG2, VG3

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Fysikk1: Moderne fysikk
KL: Naturfag: Stråling og radioaktivitet


Dokumenter

Lærerveiledning Astrofysikk Vg. 1 - Vg. 3