Moro med regning 3. - 4. trinn Programbeskrivelse
Moro med regning er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tall området 1-100 og addere med en- og tosifrede tall. Med spill og leker trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem.

Varighet: 90 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  3, 4

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Matematikk: Tal og algebra

Dokumenter

For - og etterarbeid Moro med regning 3. - 4. trinn