Dagstokt med marinbiologi på Ny-Vigra III Programbeskrivelse
Dagstokt med marinbiologi på Ny-Vigra III er et skoleprogram der elevene får kunnskap og erfaring om havet som økosystem, kunnskap og erfaring om arter og om trusler som havet er utsatt for i dag.

Varighet: 5 timer
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  7

Programmet er relevant for følgende kompetansemålDokumenter

Informasjon om Ny-Vigra III Dagstokt med marinbiologi på Ny-Vigra III