Vår unike jordklode 5. - 7. trinn Programbeskrivelse
Vår unike jordklode er et skoleprogram der jordkloden er i fokus. Vi starter med å se filmen "Vårt levende klima", som blant annet handler om hvordan
livet på jorden har oppstått og hvordan det har utviklet seg. Klimaet vårt har forandret seg mye i løpet av jordas levealder og vi står foran store utfordringer i fremtiden.
Avslutningsvis tar vi en spennende reise rundt omkring i solsystemet og enda lengre ut! 


Varighet: 65 min
Maks antall elever: 60
For klassetrinn:  5, 6, 7

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Naturfag: Fenomener og stoffer, Verdensrommet

Dokumenter

For - og etterarbeid Vår unike jordklode