Full kontroll! 5. - 7. trinn Programbeskrivelse
Full kontroll er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av ulike rekvisitter og "overraskende" viten berører undervisningen den enkelte eleven.
Kunnskap om kroppen fenger de fleste fordi det handler om oss mennesker. Hovedfokus blir lagt på viten om skjelettet, muskulatur, hjertet, hjernen, kondisjon og sist men ikke minst hvorfor det er viktig å være i fysisk aktivitet. Det legges vekt på mestring og trivsel gjennom samarbeid og fysisk aktivitet som metode i undervisningen. Frivillige organisasjoner blir løftet frem som helsefremmende for både vår psykiske og fysiske helse. Elevene deltar aktivt gjennom aktivitet, samarbeid og innspill gjennom hele programmet.
 


Varighet: 65 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  5, 6, 7

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

Helse: Ernæring, Fysisk aktivitet, Miljø og helse
KL: Kroppsøving: Idrettsaktivitet og dans
KL: Naturfag: Forskerspiren, Kropp og helse


Dokumenter

For - og etterarbeid Full kontroll