Kolorimeteret Vg. 1 - Vg. 3 Programbeskrivelse
Kolorimeteret er et skoleprogram hvor elevene får lære om kolorimetri som analysemetode. Elevene skal bruke et kolorimeter basert på enkle prinsipper og kalibrerer det før de måler konsentrasjonen av et fargestoff i en ukjent løsning. Programmet passer både for elever som skal lære om kjemiske analysemetoder og elever som skal lære om stråling og absorbsjonsspektra.

Varighet: 90 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  VG1, VG2, VG3

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Fysikk1: Den unge forskeren, Fysikk og teknologi, Klassisk fysikk, Moderne fysikk
KL: Fysikk2: Den unge forskeren
KL: Kjemi1: Metoder og forsøk, Vannkjemi
KL: Kjemi2: Analyse
KL: Naturfag: Forskerspiren


Dokumenter

For - og etterarbeid Kolorimeteret Vg. 1 - Vg. 3