Min fantastiske kropp 1. - 2. trinn Programbeskrivelse
Min fantastiske kropp er et skoleprogram som er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av spennende rekvisitter og ”overraskende” kunnskap berører undervisningen den enkelte eleven. Barna får hilse på et skjelett og med lekende voksne og aktive barn øker kunnskapen om kroppen. Hva skjer med maten? Hvor lang er tarmen? Dette er eksempler på spørsmål som elevene får svar på underveis i programmet.

Varighet: 65 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  2

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

Helse: Ernæring, Fysisk aktivitet, Helsestasjon og skolehelsetjenesten
KL: Naturfag: Kropp og helse


Dokumenter

For - og etterarbeid Min fantastiske kropp