Velg smart 8. - 10. trinn Programbeskrivelse
Velg Smart! er et program hvor elevene skal bli bevisste samt erfare hvordan SMARTE mat valg, aktivitet, og søvn henger sammen med konsentrasjon og læring. Programmet har fokus på valg som kan bidra til god helse, overskudd, konsentrasjon og livsglede. Innholdet av programmet er forankret i nyere forskning på feltet.

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.


Varighet: 90 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  8, 9, 10

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

Helse: Ernæring, Fysisk aktivitet, Miljø og helse, Sosiale ulikheter i helse
KL: Kroppsøving: Idrettsaktivitet og dans
KL: Mat og Helse: Mat og forbruk,Mat og livsstil


Dokumenter

For - og etterarbeid Velg SMART! 8. - 10. trinn