Blikk mot himmelen 8. - 10. trinn Programbeskrivelse
Blikk mot himmelen er et skoleprogram der elevene får bli kjent med dannelsen av universet, vårt solsystem og hvordan en stjernes liv kan være.
Undervisningen foregår i vårt flott planetarium der det er mulighet til å visualisere emnet på en spennende måte.

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.


Varighet: 90 min
Maks antall elever: 60
For klassetrinn:  8, 9, 10

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Naturfag: Verdensrommet

Dokumenter

For - og etterarbeid Blikk mot himmelen