Mission to Mars II - Programmering med EV3 Programbeskrivelse
Mission to Mars II er et skoleprogram der elevene skal lære å programmere en ferdigbygd EV3-robot (LEGO Mindstorms), og de skal lære seg å bruke ulike sensorer på EV3-roboten. Her skal de jobbe med hvordan de kan reise til og bo på Mars! Kommer elevene til å komme seg opp til Mars? (Dette skoleprogrammet er ypperlig hvis man ønsker å forberede seg til deltagelse i First LEGO Leauge).

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.


Varighet: 90 min
Maks antall elever: 30
For klassetrinn:  8, 9, 10

Programmet er relevant for følgende kompetansemål

KL: Matematikk: Funksjonar, Geometri, Måling, Tal og algebra
KL: Naturfag: Forskerspiren, Teknologi og design


Dokumenter

For - og etterarbeid Mission to Mars II