Hovedområder
     Viser 7 av 36
Program Innhold   |  Kompetansemål Klassetrinn
Full kontroll! 5. - 7. trinn
Varighet: 75min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Full kontroll er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av ulike rekvisitter og "overraskende" viten berører undervisningen den enkelte eleven.
Kunnskap om kroppen fenger de fleste fordi det handler om oss mennesker. Hovedfokus blir lagt på viten om skjelettet, muskulatur, hjertet, hjernen, kondisjon og sist men ikke minst hvorfor det er viktig å være i fysisk aktivitet. Det legges vekt på mestring og trivsel gjennom samarbeid og fysisk aktivitet som metode i undervisningen. Frivillige organisasjoner blir løftet frem som helsefremmende for både vår psykiske og fysiske helse. Elevene deltar aktivt gjennom aktivitet, samarbeid og innspill gjennom hele programmet.
 
5, 6, 7
Hjernesprett 4. - 5. trinn
Varighet: 90min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Hjernesprett​ er et program der matematikk og problemløsning brukes praktisk og konkret i undervisning om helse. Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene
av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen - samtidig som elevene lærer matematikk. I praktiske øvelser og med fysisk aktivitet, får elevene lære om hvordan hjernen, hele kroppen, humør og læring henger sammen.
4, 5
Hjernevask og stress Vg. 1
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Hjernevask og stress er et skoleprogram som har et formål å forebygge stress hos elevene. Med utgangspunkt i siste forskning på hjernen, lærer elevene hvordan hjernen fungerer, hvorfor stress oppstår, hvordan man kan forebygge og prøve å mestre det i sin hverdag. Praktiske øvelser og gruppearbeid står i fokus. Maks antall elever er 28, men anbefalt antall elever er 20.

VG1
Hopp i det! 3. - 4. trinn
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Hopp i det! er et skoleprogram om og med fysisk aktivitet! Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen. Bevegelse gir overskudd, nye tanker og har positive gevinster for hele mennesket, både kropp og humør. Fysisk aktivitet blir brukt som metode i undervisningen for å lære om kroppens funksjoner og reaksjoner. Programmet er alderstilpasset, variert og involverende.

3, 4
Lytt til hjertet ditt! 9. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Lytt til hjertet ditt! er et skoleprogram som tar for seg hjertet i vid forstand. Hjertet er en geometrisk figur med to speilvendte kurver. Hjertet er selvfølgelig også kroppens livsviktige blod pumpende muskel. Og hjertet er selveste symbolet på kjærlighet. Målet er å gi elevene mer kunnskap om hjertet, hvordan de kan ivareta sitt eget hjerte og egen helse. Blodtrykk og blodets viktige rolle er integrert i undervisningsprogrammet. Programmet "Lytt til hjertet ditt!" inneholder alt fra disseksjon av hjertet (gjennomføres av formidleren), praktiske øvelser i grupper til fysisk aktivitet på agenda.
9, 10
Min fantastiske kropp 1. - 2. trinn
Varighet: 65 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Min fantastiske kropp er et skoleprogram som er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av spennende rekvisitter og ”overraskende” kunnskap berører undervisningen den enkelte eleven. Barna får hilse på et skjelett og med lekende voksne og aktive barn øker kunnskapen om kroppen. Hva skjer med maten? Hvor lang er tarmen? Dette er eksempler på spørsmål som elevene får svar på underveis i programmet.
2
Velg smart 8. - 10. trinn
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Velg Smart! er et program hvor elevene skal bli bevisste samt erfare hvordan SMARTE mat valg, aktivitet, og søvn henger sammen med konsentrasjon og læring. Programmet har fokus på valg som kan bidra til god helse, overskudd, konsentrasjon og livsglede. Innholdet av programmet er forankret i nyere forskning på feltet.
8, 9, 10