Programbeskrivelser
     Viser 35 av 35
Program Innhold   |  Kompetansemål Klassetrinn
Bli venn med tallene BHG
Varighet: 60 min
Maks: 15 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Bli venn med tallene er et barnehageprogram der barna erfarer og utforsker matematikk ved hjelp av leker, spill og fysiske aktiviteter.
Sammen med hverandre og de voksne, utforsker og sammenligner de tall, rom og former. I leken og samtalene setter barna ord på sine oppdagelser og blir kjent med matematiske uttrykk.  
BHG
Blikk mot himmelen 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Blikk mot himmelen er et skoleprogram der elevene får bli kjent med dannelsen av universet, vårt solsystem og hvordan en stjernes liv kan være.
Undervisningen foregår i vårt flott planetarium der det er mulighet til å visualisere emnet på en spennende måte.
8, 9, 10
Energieventyret 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energieventyret er et skoleprogram hvor elevene blir kjent med menneskenes energiforbruk i et historisk perspektiv. Elevene får bygge en vannmølle, og eksperimentere med metoder vi kan bruke til å utnytte fornybare energikilder.
5, 6, 7
EnergiSprett 5. - 7. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
EnergiSprett er et skoleprogram som skal gi kunnskap til barn og unge om kosthold og fysisk aktivitet. Programmet har fokus på hvordan du
kan gjøre det enklere å velge sunne matvarer og gleden ved å være i fysisk aktivitet. Gjennom lek og aktiv deltagelse får elevene belyst
hvordan balansen mellom ulike næringsstoffer og fysisk aktivitet påvirker vår helse og livsstil. Dette blir gøy! 
5, 6, 7
Full kontroll! 5. - 7. trinn
Varighet: 60min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Full kontroll er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av ulike rekvisitter og "overraskende" viten berører undervisningen den enkelte eleven.
Kunnskap om kroppen fenger de fleste fordi det handler om oss mennesker. Hovedfokus blir lagt på viten om skjelettet, muskulatur, hjertet, hjernen, kondisjon og sist men ikke minst hvorfor det er viktig å være i fysisk aktivitet. Det legges vekt på mestring og trivsel gjennom samarbeid og fysisk aktivitet som metode i undervisningen. Frivillige organisasjoner blir løftet frem som helsefremmende for både vår psykiske og fysiske helse. Elevene deltar aktivt gjennom aktivitet, samarbeid og innspill gjennom hele programmet.
 
5, 6, 7
Geometriske morsomheter 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Geometriske morsomheter er et skoleprogram hvor elevene får trening i å definere figurer ved hjelp av geometriske ord og begrep, og til å forstå forskjellen mellom 1-D, 2-D og 3-D. De skal utforske hvordan ulike figurer i ulike dimensjoner forholder seg til hverandre, og trekke konklusjoner om hvordan de passer- og kan bygges sammen. Elevene får også trene muntlig kommunikasjon og bruke sine geometriske kunnskaper i problemløsing.
8, 9, 10
Himmelen og verdensrommet BHG
Varighet: 60 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Himmelen og verdensrommet er et barnehageprogram i astronomi hvor barna blir introdusert for verdensrommet og himmelen over oss. Vi ser på sola, jorda og solsystemet. Videre snakker vi litt om månen og hvordan klodenes bevegelser har sammenheng med tiden, dag & natt og årstider. Vårt overordnede mål er å inspirere til økt interesse for verdensrommet. Det blir benyttet ulike metoder for visualisering: bilder, video og leker. Barna får et besøk i det fine planetariet.

BHG
Hit og dit - programmering med Blue-Bot 2. trinn
Varighet: 70 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Hit og dit
er et skoleprogram der elevene får lære om enkel programmering og matematikk. Sammen med en robot som heter Blue-Bot utforsker og sammenligner barna lengder, former og lærer seg koordinatsystemet. Blue-Boten er lett å programmere og skaper stort engasjement blant barna. Dette blir en morsom opplevelse!
2
Hjernesprett 4. - 5. trinn
Varighet: 90min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Hjernesprett​ er et program der matematikk og problemløsning brukes praktisk og konkret i undervisning om helse. Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene
av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen - samtidig som elevene lærer matematikk. I praktiske øvelser og med fysisk aktivitet, får elevene lære om hvordan hjernen, hele kroppen, humør og læring henger sammen.
4, 5
Hjernevask og stress Vg. 1
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Hjernevask og stress er et skoleprogram som har et formål å forebygge stress hos elevene. Med utgangspunkt i siste forskning på hjernen, lærer elevene hvordan hjernen fungerer, hvorfor stress oppstår, hvordan man kan forebygge og prøve å mestre det i sin hverdag. Praktiske øvelser og gruppearbeid står i fokus. Maks antall elever er 28, men anbefalt antall elever er 20.

VG1
Hopp i det! 3. - 4. trinn
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Hopp i det! er et skoleprogram om og med fysisk aktivitet! Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen. Bevegelse gir overskudd, nye tanker og har positive gevinster for hele mennesket, både kropp og humør. Fysisk aktivitet blir brukt som metode i undervisningen for å lære om kroppens funksjoner og reaksjoner. Programmet er alderstilpasset, variert og involverende.

3, 4
Jakten på Triceratops 3. - 4. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Jakten på Triceratops er et skoleprogram hvor elevene får jobbe som fossiljegere og grave frem dinosaurer som ligger nedgravd i sanden. Elevene vil jobbe systematisk og konsentrert, og i tillegg undersøke omstendighetene rundt funnet. Elevene skal prøve å komme frem til mulige dødsårsaker til dinosauren ut fra knoklenes plassering i sanden og knoklenes tilstand. Elevene bruker oppdagelsene sine til å rekonstruere skjelettet til det originale dyret.
3, 4
Kloder i bevegelse 1. - 2. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Kloder i bevegelse er et skoleprogram der undervisningen foregår i det flotte planetariet vårt. Vårt overordnede mål er å inspirere til økt interesse for verdensrommet, og å hjelpe til med å konkretisere emnene som er knyttet til trinnet i kunnskapsløftet. Vi snakker blant annet om klodenes bevegelser, titter på noen kjente stjernebilder og reiser til noen av planetene i vårt solsystem. Dette blir garantert en unik opplevelse!
1, 2
Knekk koden - Programmering med Blue-bot. 4.trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
​Nyhet!
Knekk koden
​ er et skoleprogram der elevene får lære algoritmisk tankegang gjennom enkel programmering. Sammen med en robot som heter Blue-Bot utforsker og trener elever på logisk tenkning, problemløsning, samarbeid og kreativitet. Elevene trener også romforståelsen og på koordinatsystemet
4
Kolorimeteret Vg. 1 - Vg. 3
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Kolorimeteret er et skoleprogram hvor elevene får lære om kolorimetri som analysemetode. Elevene skal bruke et kolorimeter basert på enkle prinsipper og kalibrerer det før de måler konsentrasjonen av et fargestoff i en ukjent løsning. Programmet passer både for elever som skal lære om kjemiske analysemetoder og elever som skal lære om stråling og absorbsjonsspektra.
VG1, VG2, VG3
Koordinatsystem med levende funksjoner 8. - 10. tr
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Koordinatsystem med levende funksjonerer et skoleprogram hvor elevene får fysisk og praktisk erfaring av funksjoner. I konkrete øvelser får de finne sammenhengen mellom hva som skjer i virkeligheten, og hvordan det oversettes til matematisk formspråk (og omvendt)
De trener veksling mellom tabell, koordinater og ligning.  
8, 9, 10
Lekende funksjoner Vg. 1 (T, TY, P, PY) - Vg.2 (P)
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Lekende funksjoner er et skoleprogram hvor elevene går fra praktiske og fysiske aktiviteter til abstrakte representasjoner, og omvendt. Programmet skal gi elevene forståelse for lineære funksjoner, og gir eksempel på ulike fremgangsmåter for å finne mønster. Elevene får erfaring av hvordan tabeller, diagram og ligninger henger sammen og beskriver konkrete ting. Aktivitetene foregår i grupper eller som lagkonkurranser. Programmets abstraksjongrad tilpasses elevene (T, P, PY eller PT)

 

VG1, VG2
Lytt til hjertet ditt! 9. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Lytt til hjertet ditt! er et skoleprogram som tar for seg hjertet i vid forstand. Hjertet er en geometrisk figur med to speilvendte kurver. Hjertet er selvfølgelig også kroppens livsviktige blod pumpende muskel. Og hjertet er selveste symbolet på kjærlighet. Målet er å gi elevene mer kunnskap om hjertet, hvordan de kan ivareta sitt eget hjerte og egen helse. Blodtrykk og blodets viktige rolle er integrert i undervisningsprogrammet. Programmet "Lytt til hjertet ditt!" inneholder alt fra disseksjon av hjertet (gjennomføres av formidleren), praktiske øvelser i grupper til fysisk aktivitet på agenda.
9, 10
Mekanikk med LEGO 3. - 4. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Mekanikk med LEGO er et skoleprogram hvor elevene blir kjent med bærende konstruksjoner gjennom å bygge og undersøke eksempelmodeller i LEGO. Elevene bygger et utvalg av modeller som viser bruk av trekanter og firkanter i bevegelige og stabile konstruksjoner. Underveis diskuterer vi modellene og snakker om andre eksempler som elevene kjenner til.
3, 4
Min fantastiske kropp 1. - 2. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Min fantastiske kropp er et skoleprogram som er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av spennende rekvisitter og ”overraskende” kunnskap berører undervisningen den enkelte eleven. Barna får hilse på et skjelett og med lekende voksne og aktive barn øker kunnskapen om kroppen. Hva skjer med maten? Hvor lang er tarmen? Dette er eksempler på spørsmål som elevene får svar på underveis i programmet.
1, 2
Mission to Mars
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
​Nyhet!
Mission to Mars
​er et skoleprogram der elevene skal lære å programmere en ferdigbygd EV3-robot (LEGO Mindstorms). Her skal de jobbe med hvordan de kan reise til, og bo på Mars! Kommer elevene seg opp til Mars? (Dette skoleprogrammet er ypperlig hvis man ønsker å forberede seg til deltagelse i First LEGO Leauge.)
6
Mission to Mars II - Programmering med EV3
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
​Nyhet!
Mission to Mars II 
er et skoleprogram der elevene skal lære å programmere en ferdigbygd EV3-robot (LEGO Mindstorms), og de skal lære seg å bruke ulike sensorer på EV3-roboten. Her skal de jobbe med hvordan de kan reise til og bo på Mars! Kommer elevene til å komme seg opp til Mars? (Dette skoleprogrammet er ypperlig hvis man ønsker å forberede seg til deltagelse i First LEGO Leauge).
8, 9, 10
Moro med matematikk 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med matematikk er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får jobbe variert med problemløsningsoppgaver, spill og stafetter. Vi starter felles med et mattetriks som bygger på vårt 10-basesystem. Elevene blir delt i grupper og skal jobbe på stasjoner. På stasjonene vil det være spill og oppgaver knyttet til emnene brøk, tall og algebra. Vi avslutter med en stafett knyttet til tall og regning.
5, 6, 7
Moro med måling 1. - 2. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Moro med måling er et skoleprogram hvor elevene får prøve seg på måling i ulike oppgaver. Noen aktiviteter gjøres felles i hel gruppe, mens andre skjer i mindre grupper. Elevene vil bli fordelt på stasjoner hvor de jobber praktisk med oppgaver knyttet til emnet.

1, 2
Moro med regning 3. - 4. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med regning er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tall området 1-100 og addere med en- og tosifrede tall. Med spill og leker trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem.
3, 4
Moro med tall 1. - 2. trinn
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med tall er et skoleprogram hvor elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tall området 1-100 og addere med ensifrede tall. Med spill og leker trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem, og vi ser på betydningen av likhetstegnet.
1, 2
Månelyst 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Månelyst er et skoleprogram der elevene får lære om planetene og månene i vårt solsystem, med et spesielt fokus på jordas måne. I vårt flotte planetarium viser vi bilder og filmer slik at elevene får en levende undervisning om emnet.
5, 6, 7
Praktisk og nyttig geometri Vg. 1 (P, PY)
Varighet: 75 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Praktisk og nyttig geometri er et skoleprogram der elevene løser praktiske oppgaver med hjelp av matematikk. De får vurdere høyder og avstander ved hjelp av klassiske metoder. Her bruker elevene sin egen kropp sammen med proporsjonalitet og formlikhet. Elevene skal bruke koordinater, kart og Pythagoras setning for å komme nærmest mulig usynlige punkter i utstillingsområdet eller utendørs. Maks antall elever er 24, men anbefalt antall er 22.

VG1
Sikker på sykkel 4. - 6. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Sikker på sykkel er et skoleprogram der vi skal spre sykleglede og bidra til å oppfylle kunnskapsmålene for trafikkopplæringen. Elevene gjennomfører morsomme aktiviteter både med og uten sykler i INSPIRIA sin egen sykkelpark. Vi har både hjelmer og sykler i ulike størrelser til utlån.

NB: Programmet er utendørs!  Ha med egnet tøy.
4, 6
Solstrålen
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Solstrålen er et program som er variert og involverende. Målet med programmet er å lære mer om sola og hvordan den påvirker oss.
Hva er egentlig sola? Hvorfor blir vi varme av sola? Hvorfor kan vi bli solbrente?  Hvordan beskytter vi oss i sola?
Dette og mer til får barna svar på når de besøker planetariet vårt, perler med UV-perler som skifter farge, får lære seg en "sol-dans" og deltar i "sol-beskyttelse-stafett".
 
BHG
Tall og farger - programmering med Blue-Bot BHG
Varighet: 60 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Tall og farger
​er et program der barna får lære om enkel programmering og matematikk. Sammen med en robot som heter Blue-Bot utforsker og sammenligner barna tall og farger, samt setter ord på sine oppdagelser. Blue-Boten er lett å programmere og skaper et stort engasjement blant barna. Dette blir en morsom opplevelse!
BHG
Velg smart 8. - 10. trinn
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Velg Smart! er et program hvor elevene skal bli bevisste samt erfare hvordan SMARTE mat valg, aktivitet, og søvn henger sammen med konsentrasjon og læring. Programmet har fokus på valg som kan bidra til god helse, overskudd, konsentrasjon og livsglede. Innholdet av programmet er forankret i nyere forskning på feltet.
8, 9, 10
Vår unike jordklode 5. - 7. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Vår unike jordklode er et skoleprogram der jordkloden er i fokus. Vi starter med å se filmen "Vårt levende klima", som blant annet handler om hvordan
livet på jorden har oppstått og hvordan det har utviklet seg. Klimaet vårt har forandret seg mye i løpet av jordas levealder og vi står foran store utfordringer i fremtiden.
Avslutningsvis tar vi en spennende reise rundt omkring i solsystemet og enda lengre ut! 
5, 6, 7
Vårt solsystem 3. - 4. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Vårt solsystem er et skoleprogram i astronomi der elevene får lære om planetene i vårt solsystem og fenomener som stjerneskudd og nordlys. I vårt flotte planetarium viser vi bilder og filmer slik at elevene får en levende undervisning om emnet. Vi ser på ulike stjernetegn og forteller myter som er knyttet til noen av dem. Det er satt av tid til spørsmål slik at elevene kan få svar på ting de lurer på angående verdensrommet.
3, 4
Vårt strålende univers Vg. 1
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Vårt Strålende Univers er et skoleprogram i astronomi hvor elevene får en innføring i det elektromagnetiske spekter. Elevene presenteres for fantastiske bilder fra verdensrommet, tatt i ulike områder av spekteret. I planetariet får elevene følelsen av å kunne reise ut til de fjerne kildene til strålingen.

VG1, VG2, VG3