Programbeskrivelser
     Viser 47 av 47
Program Innhold   |  Kompetansemål Klassetrinn
Bli venn med tallene BHG
Varighet: 60 min
Maks: 15 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Bli venn med tallene er et barnehageprogram der barna erfarer og utforsker matematikk ved hjelp av leker, spill og fysiske aktiviteter.
Sammen med hverandre og de voksne, utforsker og sammenligner de tall, rom og former. I leken og samtalene setter barna ord på sine oppdagelser og blir kjent med matematiske uttrykk.  
BHG
Blikk mot himmelen 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Blikk mot himmelen er et skoleprogram der elevene får bli kjent med dannelsen av universet, vårt solsystem og hvordan en stjernes liv kan være.
Undervisningen foregår i vårt flott planetarium der det er mulighet til å visualisere emnet på en spennende måte.

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.
8, 9, 10
Dagstokt med marinbiologi på Ny-Vigra III
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Dagstokt med marinbiologi på Ny-Vigra III er et skoleprogram der elevene får kunnskap og erfaring om havet som økosystem, kunnskap og erfaring om arter og om trusler som havet er utsatt for i dag.
7
Dinosauria
Varighet: 3 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
4
En smak av fremtiden 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

En smak av fremtiden. Hva spiser vi i fremtiden? Tør du å smake? Med «fremtidens briller» får elevene utforske og diskutere, på en aktiv måte, hvordan matvalg og forbruk kan påvirke miljø og helse. Hvor kommer energien i maten fra? Programmet tar også en fot i bakken på hva elevene trenger for å fungere optimalt her og nå og hvordan fysisk og psykisk helse kan ivaretas. Hva gjør søvn, ernæring og fysisk aktivitet med oss? Med praktiske øvelser skal elevene sammen skape bevissthet, mestring, samarbeid, konsentrasjon og læring. 

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19

8, 9, 10
EnergiSprett 5. - 7. trinn
Varighet: 65 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
EnergiSprett er et skoleprogram som skal gi kunnskap til barn og unge om kosthold og fysisk aktivitet. Programmet har fokus på hvordan du
kan gjøre det enklere å velge sunne matvarer og gleden ved å være i fysisk aktivitet. Gjennom lek og aktiv deltagelse får elevene belyst
hvordan balansen mellom ulike næringsstoffer og fysisk aktivitet påvirker vår helse og livsstil. Dette blir gøy! 
5, 6, 7
Figurglede
Varighet: 3 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
6
Finn koden 8. - 10. trinn
Varighet: 3 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Finn koden er et skoleprogram der elevene får utfordringer i varierte problemløsningsoppgaver. Elevene jobber sammen i grupper. Oppgaven er å finne koden til en safe og løse en oppgave som finnes der. Safen er låst. For å få den opp er det viktig å lese informasjonen og opplysningene nøye. Elevene får brukt for kreativitet, samarbeid, systematisering og logikk. Matematikkinnholdet er variert og på et grunnleggende nivå, men blir brukt i en for elevene ukjent sammenheng.

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.

8, 9, 10
Fra topp til tå 7A
Varighet: 2 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Fra topp til tå er et spesial laget program for 7. trinn i Sarpsborg iht. Helseavtalen.
Lærerveiledning med for-og etterarbeid vil bli tilsendt INSPIRIAkontakten.  
7
Fra topp til tå 7B
Varighet: 2 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Fra topp til tå er et spesial laget program for 7. trinn i Sarpsborg iht. Helseavtalen.

Lærerveiledning med for-og etterarbeid vil bli tilsendt INSPIRIAkontakten.  
7
Geometriske morsomheter 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Geometriske morsomheter er et skoleprogram hvor elevene får trening i å definere figurer ved hjelp av geometriske ord og begrep, og til å forstå forskjellen mellom 1-D, 2-D og 3-D. De skal utforske hvordan ulike figurer i ulike dimensjoner forholder seg til hverandre, og trekke konklusjoner om hvordan de passer- og kan bygges sammen. Elevene får også trene muntlig kommunikasjon og bruke sine geometriske kunnskaper i problemløsing.

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.
8, 9, 10
Himmelen og verdensrommet BHG
Varighet: 60 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Himmelen og verdensrommet er et barnehageprogram i astronomi hvor barna blir introdusert for verdensrommet og himmelen over oss. Vi ser på sola, jorda og solsystemet. Videre snakker vi litt om månen og hvordan klodenes bevegelser har sammenheng med tiden, dag & natt og årstider. Vårt overordnede mål er å inspirere til økt interesse for verdensrommet. Det blir benyttet ulike metoder for visualisering: bilder, video og leker. Barna får et besøk i det fine planetariet.

BHG
Hit og dit - programmering med Blue-Bot 2. trinn
Varighet: 70 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Hit og dit er et skoleprogram der elevene får lære om enkel programmering og matematikk. Sammen med en robot som heter Blue-Bot utforsker og sammenligner barna lengder, former og lærer seg koordinatsystemet. Blue-Boten er lett å programmere og skaper stort engasjement blant barna. Dette blir en morsom opplevelse!
2
Hjertesterk 6. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Full kontroll er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av ulike rekvisitter og "overraskende" viten berører undervisningen den enkelte eleven.
Kunnskap om kroppen fenger de fleste fordi det handler om oss mennesker. Hovedfokus blir lagt på viten om skjelettet, muskulatur, hjertet, hjernen, kondisjon og sist men ikke minst hvorfor det er viktig å være i fysisk aktivitet. Det legges vekt på mestring og trivsel gjennom samarbeid og fysisk aktivitet som metode i undervisningen. Frivillige organisasjoner blir løftet frem som helsefremmende for både vår psykiske og fysiske helse. Elevene deltar aktivt gjennom aktivitet, samarbeid og innspill gjennom hele programmet.
 
6, 7
Jakten på Triceratops 3. - 4. trinn
Varighet: 65 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Jakten på Triceratops er et skoleprogram hvor elevene får jobbe som fossiljegere og grave frem dinosaurer som ligger nedgravd i sanden. Elevene vil jobbe systematisk og konsentrert, og i tillegg undersøke omstendighetene rundt funnet. Elevene skal prøve å komme frem til mulige dødsårsaker til dinosauren ut fra knoklenes plassering i sanden og knoklenes tilstand. Elevene bruker oppdagelsene sine til å rekonstruere skjelettet til det originale dyret.
3, 4
Kloder i bevegelse 1. - 2. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Kloder i bevegelse er et skoleprogram der undervisningen foregår i det flotte planetariet vårt. Vårt overordnede mål er å inspirere til økt interesse for verdensrommet, og å hjelpe til med å konkretisere emnene som er knyttet til trinnet i kunnskapsløftet. Vi snakker blant annet om klodenes bevegelser, titter på noen kjente stjernebilder og reiser til noen av planetene i vårt solsystem. Dette blir garantert en unik opplevelse!
2
Knekk koden - Programmering med Blue-bot. 4.trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Knekk koden​ er et skoleprogram der elevene får lære algoritmisk tankegang gjennom enkel programmering. Sammen med en robot som heter Blue-Bot utforsker og trener elever på logisk tenkning, problemløsning, samarbeid og kreativitet. Elevene trener også romforståelsen og på koordinatsystemet
4
Kolorimeteret Vg. 1 - Vg. 3
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Kolorimeteret er et skoleprogram hvor elevene får lære om kolorimetri som analysemetode. Elevene skal bruke et kolorimeter basert på enkle prinsipper og kalibrerer det før de måler konsentrasjonen av et fargestoff i en ukjent løsning. Programmet passer både for elever som skal lære om kjemiske analysemetoder og elever som skal lære om stråling og absorbsjonsspektra.
VG1, VG2, VG3
Koordinatsystem med levende funksjoner 8. - 10. tr
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Koordinatsystem med levende funksjonerer et skoleprogram hvor elevene får fysisk og praktisk erfaring av funksjoner. I konkrete øvelser får de finne sammenhengen mellom hva som skjer i virkeligheten, og hvordan det oversettes til matematisk formspråk (og omvendt)
De trener veksling mellom tabell, koordinater og ligning.  

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.
8, 9, 10
Lekende funksjoner Vg. 1 (T, TY, P, PY) - Vg.2 (P)
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Lekende funksjoner er et skoleprogram hvor elevene går fra praktiske og fysiske aktiviteter til abstrakte representasjoner, og omvendt. Programmet skal gi elevene forståelse for lineære funksjoner, og gir eksempel på ulike fremgangsmåter for å finne mønster. Elevene får erfaring av hvordan tabeller, diagram og ligninger henger sammen og beskriver konkrete ting. Aktivitetene foregår i grupper eller som lagkonkurranser. Programmets abstraksjongrad tilpasses elevene (T, P, PY eller PT)

 

VG1, VG2
Liv og røre 4. - 5. trinn
Varighet: 90min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Hjernesprett​ er et program der matematikk og problemløsning brukes praktisk og konkret i undervisning om helse. Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene
av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen - samtidig som elevene lærer matematikk. I praktiske øvelser og med fysisk aktivitet, får elevene lære om hvordan hjernen, hele kroppen, humør og læring henger sammen.
4, 5
Lytt til hjertet ditt! 9. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Lytt til hjertet ditt! er et skoleprogram som tar for seg hjertet i vid forstand. Hjertet er en geometrisk figur med to speilvendte kurver. Hjertet er selvfølgelig også kroppens livsviktige blod pumpende muskel. Og hjertet er selveste symbolet på kjærlighet. Målet er å gi elevene mer kunnskap om hjertet, hvordan de kan ivareta sitt eget hjerte og egen helse. Blodtrykk og blodets viktige rolle er integrert i undervisningsprogrammet. Programmet "Lytt til hjertet ditt!" inneholder alt fra disseksjon av hjertet (gjennomføres av formidleren), praktiske øvelser i grupper til fysisk aktivitet på agenda.

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.
9, 10
Min fantastiske kropp 1. - 2. trinn
Varighet: 65 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Min fantastiske kropp er et skoleprogram som er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av spennende rekvisitter og ”overraskende” kunnskap berører undervisningen den enkelte eleven. Barna får hilse på et skjelett og med lekende voksne og aktive barn øker kunnskapen om kroppen. Hva skjer med maten? Hvor lang er tarmen? Dette er eksempler på spørsmål som elevene får svar på underveis i programmet.
2
Mission to Mars
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Mission to Mars ​er et skoleprogram der elevene skal lære å programmere en ferdigbygd EV3-robot (LEGO Mindstorms). Her skal de jobbe med hvordan de kan reise til, og bo på Mars! Kommer elevene seg opp til Mars? (Dette skoleprogrammet er ypperlig hvis man ønsker å forberede seg til deltagelse i First LEGO Leauge.)
6
Mission to Mars II - Programmering med EV3
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Mission to Mars II er et skoleprogram der elevene skal lære å programmere en ferdigbygd EV3-robot (LEGO Mindstorms), og de skal lære seg å bruke ulike sensorer på EV3-roboten. Her skal de jobbe med hvordan de kan reise til og bo på Mars! Kommer elevene til å komme seg opp til Mars? (Dette skoleprogrammet er ypperlig hvis man ønsker å forberede seg til deltagelse i First LEGO Leauge).

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.
8, 9, 10
Moro med matematikk 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med matematikk er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får jobbe variert med problemløsningsoppgaver, spill og stafetter. Vi starter felles med et mattetriks som bygger på vårt 10-basesystem. Elevene blir delt i grupper og skal jobbe på stasjoner. På stasjonene vil det være spill og oppgaver knyttet til emnene brøk, tall og algebra. Vi avslutter med en stafett knyttet til tall og regning.
5, 6, 7
Moro med regning 3. - 4. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med regning er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tall området 1-100 og addere med en- og tosifrede tall. Med spill og leker trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem.
3, 4
Moro med tall 1. - 2. trinn
Varighet: 75 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med tall er et skoleprogram hvor elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tall området 1-100 og addere med ensifrede tall. Med spill og leker trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem, og vi ser på betydningen av likhetstegnet.
2
Praktisk og nyttig geometri Vg. 1 (P, PY)
Varighet: 75 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Praktisk og nyttig geometri er et skoleprogram der elevene løser praktiske oppgaver med hjelp av matematikk. De får vurdere høyder og avstander ved hjelp av klassiske metoder. Her bruker elevene sin egen kropp sammen med proporsjonalitet og formlikhet. Elevene skal bruke koordinater, kart og Pythagoras setning for å komme nærmest mulig usynlige punkter i utstillingsområdet eller utendørs. Maks antall elever er 24, men anbefalt antall er 22.

VG1
Programmering med micro:bit 8. -10. trinn
Varighet: 3 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Programmering med micro:bit Ved hjelp av en micro:bit får elevene lære det mest grunnleggende innen programmering som variabler, løkker og vilkår, og vi vil leke oss med sendere og mottakere. Kan elevene få en bit:bot (robotbil) til å kjøre slik vi vil? Programmering med micro:bit er lett å komme i gang med og gir fort mestringsfølelse. Programmeringen skjer ved hjelp av en PC og elevene jobber parvis.

I slutten av hvert undervisningsprogram vil det være en økt med SøvnBoost. Målet med SøvnBoost er å øke bevissthet rundt søvn og god søvnkvalitet, gi økt kompetanse, gode søvnvaner og engasjement for å sikre god og nok søvn. Dette er et samarbeidsprosjekt med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, gjennom folkehelseprosjektet RØRE 6-19.

8, 9, 10
PROSJEKT - DTS Ut av hus Buskerud
Varighet: 5 timer
Maks: elever
Innhold  |  Kompetansemål
PROSJEKT - Fossilfri Sykkeldag på skolen
Varighet: 5 timer
Maks: elever
Innhold  |  Kompetansemål
4, 5, 6, 7
På eventyr 2.trinn
Varighet: 3 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

På eventyr med Eine og Andri er et skoleprogram hvor skal elevene hjelpe Eine og Andri med å overkomme ulike utfordringer ved hjelp av kreativitet, utforskning og skapende arbeid.

Det er laget en liten bok som skal benyttes underveis i undervisningsopplegget slik at det blir en sammenheng mellom skaperoppdragene.

Eine og Andri opplever at verden forandrer seg, strømmen blir borte og det blir mørkt og kaldt. De må legge ut på en reise for å finne koden til en skattkiste som får verden tilbake til sin opprinnelige form.

På reisen møter de fire ulike utfordringer som elevene må hjelpe dem å løse. Elevene må lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft eller andre måter ved å bruke materialer Eine og Andri finner på veien. Elevene må bruke egne ideer om hvordan de løser oppgavene og de skal presentere funnene sine og beskrive hvordan de har kommet fram til dem. I dette tverfagelige programmet får elevene utforske og beskrive egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer som de bruker.

Dette er utviklet i samarbeid mellom vitensentrene og naturfagssenteret i prosjektet skaperskolen.

https://skaperskolen.no/

2
Refleksdag
Varighet: 120
Maks: 300 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Refleksdager, - du og jeg skal skinne! er et ekstratilbud til alle førsteklassinger i Østfold fylkeskommune. Dere skal få være med på refleksdemonstrasjon, reflekssang og refleksdans, i tillegg er det lagt opp til tid i utstillingene!

Det er viktig å vise barna hvorfor vi må bruke refleks når vi er ute og går eller leker i mørket. Vi samtaler om bruken av refleks og hvordan en refleks virker. Alle får utdelt en refleksvest som de kan ta med seg hjem til eget bruk.

Det beste er at elever og lærere er godt forberedt når de kommer til INSPIRIA, og vi oppfordrer lærerne til aktivt å ta del i opplegget sammen med elevene.
Ved å utføre for- og etterarbeidet til refleksdagene vil elevenes læringsutbytte økes, og lærerne vil kunne benytte aktivitetene som et verktøy til å nå konkrete mål i kunnskapsløftet. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre for- og etterarbeidet som du finner i denne lærerveiledningen.
1
Sikker på sykkel 4. - 6. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Sikker på sykkel er et skoleprogram der vi skal spre sykleglede og bidra til å oppfylle kunnskapsmålene for trafikkopplæringen. Elevene gjennomfører morsomme aktiviteter både med og uten sykler i INSPIRIA sin egen sykkelpark. Vi har både hjelmer og sykler i ulike størrelser til utlån.
For kompetansemål dekket av programmet: Se Lærerveiledning/forarbeide  

NB: Programmet er utendørs!  Ha med egnet tøy.
       Sikker på sykkel kan kun velges frem til høstferien og etter påskeferien.
4, 6
Skyggebyen 4. trinn
Varighet: 3 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Skyggebyen er et undervisningsprogram som viser hvordan skaperverksted kan brukes til å skape engasjement og læring. Elevene utforsker lys, skygge og optiske illusjoner når klassen i felleskap skal lage en by av skygger. De får lov til å være kreative og skapende med ulike materialer, og undersøke materialer som slipper/ikke slipper gjennom lys og hvordan dette gir liv til klassens «skyggeby». I dette tverrfaglige undervisningsprogrammet må elevene bruke kreativitet og ha en designprosess. Ved denne arbeidsmetoden får elevene gå fra ide til produkt gjennom det vi kaller rapid prototyping. Skaperverkstedet bidrar til læring, selvstendighet og mestring hos ulike elevtyper. Skaperglede og evnen til å omsette ideer til handling er et viktig element i Fagfornyelsen.

Kom og la elevene trene den kreative muskelen og få masse skaperglede.

Dette er utviklet i samarbeid mellom vitensentrene og naturfagssenteret i prosjektet skaperskolen.  https://skaperskolen.no/

4
Sol,sanser og kroppens sprell 2. trinn
Varighet: 3 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Sol, sanser og kroppens sprell er et program hvor elevene får bruke kroppen gjennom bevegelse, utforske sansene og i tillegg bli med på en «reise» ut i verdensrommet i vårt flotte planetarium. Elevene skal få en grunnleggende forståelse av hvordan jorda er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. Elevene blir kjent med planetene i vårt solsystem, og skapergleden kommer til uttrykk ved at de får lage sitt eget planetarmbånd de får med seg hjem.  

I del to beveger vi oss mot livet på Jorda og vår egen helse og kropp. Hvordan ta vare på Jorda, kan vi påvirke det? henger det sammen med hvordan vi tar vare på vår egen kropp?

2, 3
Solstrålen - BHG
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Solstrålen er et program som er variert og involverende. Målet med programmet er å lære mer om sola og hvordan den påvirker oss.
Hva er egentlig sola? Hvorfor blir vi varme av sola? Hvorfor kan vi bli solbrente?  Hvordan beskytter vi oss i sola?
Dette og mer til får barna svar på når de besøker planetariet vårt, perler med UV-perler som skifter farge, får lære seg en "sol-dans" og deltar i "sol-beskyttelse-stafett".
 
BHG
super:bit 6A
Varighet: 4 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
super:bit er et skoleprogram som er utviklet av vitensentrene i Norge i forbindelse med prosjektet Den Teknologiske skolesekken – DTS. Målet med opplegget er å gi elevene en algoritmisk forståelse og innsikt i, og lyst til, å lære mer innen programmering/ koding.

Etter å ha deltatt på vårt opplegg skal vi ha gitt lærerne innsikt/evne og vilje til å undervise innen programmering/koding fremover, og deres lyst til å delta på mer formelle kursing og annet innen emnet. Ønsket er at vårt opplegg skal fungere både som en inspirasjon for lærerne og fjerning av «frykt for koding/programmering».

Programmet er variert og involverende, og elevene jobber aktivt og utforskende. Det legges stor vekt på mestring og trivsel, og elevene lærer gjennom opplevelse, aktivitet, samarbeid og innspill. 
 
6
super:bit 6B
Varighet: 4 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
super:bit er et skoleprogram som er utviklet av vitensentrene i Norge i forbindelse med prosjektet Den Teknologiske skolesekken – DTS. Målet med opplegget er å gi elevene en algoritmisk forståelse og innsikt i, og lyst til, å lære mer innen programmering/ koding.

Etter å ha deltatt på vårt opplegg skal vi ha gitt lærerne innsikt/evne og vilje til å undervise innen programmering/koding fremover, og deres lyst til å delta på mer formelle kursing og annet innen emnet. Ønsket er at vårt opplegg skal fungere både som en inspirasjon for lærerne og fjerning av «frykt for koding/programmering».

Programmet er variert og involverende, og elevene jobber aktivt og utforskende. Det legges stor vekt på mestring og trivsel, og elevene lærer gjennom opplevelse, aktivitet, samarbeid og innspill. 
 
6
super:bit Buskerud
Varighet: 1 dag
Maks: 100 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Utfordringen
Varighet: 3 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
6
VG3 Bio Gruppe 1
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
VG3
VG3 Bio Gruppe 2
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
VG3
Vår unike jordklode 5. - 7. trinn
Varighet: 65 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Vår unike jordklode er et skoleprogram der jordkloden er i fokus. Vi starter med å se filmen "Vårt levende klima", som blant annet handler om hvordan
livet på jorden har oppstått og hvordan det har utviklet seg. Klimaet vårt har forandret seg mye i løpet av jordas levealder og vi står foran store utfordringer i fremtiden.
Avslutningsvis tar vi en spennende reise rundt omkring i solsystemet og enda lengre ut! 
5, 6, 7
Vårt solsystem 3. - 4. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Vårt solsystem er et skoleprogram i astronomi der elevene får lære om planetene i vårt solsystem og fenomener som stjerneskudd og nordlys. I vårt flotte planetarium viser vi bilder og filmer slik at elevene får en levende undervisning om emnet. Vi ser på ulike stjernetegn og forteller myter som er knyttet til noen av dem. Det er satt av tid til spørsmål slik at elevene kan få svar på ting de lurer på angående verdensrommet.
3, 4
Vårt strålende univers Vg. 1
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Vårt Strålende Univers er et skoleprogram i astronomi hvor elevene får en innføring i det elektromagnetiske spekter. Elevene presenteres for fantastiske bilder fra verdensrommet, tatt i ulike områder av spekteret. I planetariet får elevene følelsen av å kunne reise ut til de fjerne kildene til strålingen.

VG1, VG2, VG3