Programbeskrivelser
     Viser 68 av 68
Program Innhold   |  Kompetansemål Klassetrinn
Astrofysikk Vg. 1 - Vg. 3
Varighet: 240 min
Maks: 35 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Astrofysikk er et skoleprogram i astronomi som gjennomføres på ettermiddagstid i vinterhalvåret på INSPIRIA science center. I planetariet vil elevene først få se en film om stjernene, og følge en stjernes fødsel og død. Elevene vil så bli presentert for vårt tåkekammer og her kunne se og måle radioaktiv stråling, og bli stilt overfor noen undringsoppgaver. Siste del av programmet foregår utendørs hvor elevene skal studere og kjenne igjen stjernebilder og planeter ved bruk av teleskoper.

 

VG1, VG2, VG3
Ballongbil 1. - 2. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 15 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Ballongbil er et skoleprogram hvor elevene får prøve egne hypoteser, lære om hvordan luft kan få noe i bevegelse, samt bli kjent med begrepene stillingsenergi og bevegelsesenergi. Elevene lager hver sin ballongbil som testes når den er ferdig. Det er også rom for å forbedre og sette sitt personlige preg på bilen. Dersom det blir tid til det, har vi en liten konkurranse og ser hvilken bil som kjører lengst.
1, 2
Ballongbil BHG
Varighet: 60 min
Maks: 15 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Ballongbil er et program hvor barna får prøve egne hypoteser, lære om hvordan luft kan få noe i bevegelse, samt bli kjent med begrepene stillingsenergi og bevegelsesenergi. Barna lager hver sin ballongbil som testes når den er ferdig. Det er også rom for å forbedre og sette sitt personlige preg på bilen. Dersom det blir tid til det, har vi en liten konkurranse og ser hvilken bil som kjører lengst.
BHG
BIOTEK
Varighet: 5 timer
Maks: 500 elever
Innhold  |  Kompetansemål
VG3 dager BIOTEK
VG3
Bli venn med tallene BHG
Varighet: 60 min
Maks: 15 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Bli venn med tallene er et barnehageprogram der barna erfarer og utforsker matematikk ved hjelp av leker, spill og fysiske aktiviteter.
Sammen med hverandre og de voksne, utforsker og sammenligner de tall, rom og former. I leken og samtalene setter barna ord på sine oppdagelser
og blir kjent med matematiske uttrykk.  
BHG
Blikk mot himmelen 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Blikk mot himmelen er et skoleprogram der elevene får bli kjent med dannelsen av universet, vårt solsystem og hvordan en stjernes liv kan være.
Undervisningen foregår i vårt flott planetarium der det er mulighet til å visualisere emnet på en spennende måte.
8, 9, 10
CSI: Østfold - DNA og urinprøvetest Vg. 1 - Vg. 3
Varighet: 120 min
Maks: 18 elever
Innhold  |  Kompetansemål

CSI: Østfold – DNA og urinprøvetest  er et skoleprogram der elevene skal bistå i etterforskningen av et innbrudd. Videre ble det funnet piller, brukerutstyr og pulver i leiligheten til den mistenkte. Vi har seks ulike arbeidsstasjoner der elevene jobber sammen 2 eller 3 i gruppe. Elevene skal analysere ulike urinprøver etter spor av narkotiske stoffer, mikroskopere pulver, finne fingeravtrykk og gjøre en DNA-analyse.

VG1, VG2, VG3
CSI: Østfold - Løs drapssaken! 9. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 15 elever
Innhold  |  Kompetansemål
CSI: Østfold – Løs drapssaken! er et skoleprogram der dere skal bistå i etterforskingen av et drap. Kriminalteknikere har undersøkt åstedet og gjort en rekke beslag som må undersøkes. Vi har seks ulike arbeidsstasjoner og elevene skal jobbe sammen parvis. For best læringsutbytte er derfor anbefalt antall elever 12. Elevene skal blant annet sammenligne fingeravtrykk og gjøre kjemiske analyser av ukjente stoffer. Resultatene dere finner kan være med på å løse saken.
9, 10
CSI: Østfold - Løs innbruddet! 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 15 elever
Innhold  |  Kompetansemål
CSI: Østfold – Løs innbruddet! er et skoleprogram der elevene skal bistå i etterforskningen av et innbrudd. Kriminalteknikere har undersøkt åstedet og gjort en rekke beslag som må undersøkes. Vi har seks ulike arbeidsstasjoner og elevene skal jobbe sammen parvis. Derfor er anbefalt antall elever 12 stk. CSI: Østfold trenger deres hjelp for å løse saken. Dere skal blant annet sammenligne fingeravtrykk og gjøre kjemiske analyser av ukjente stoffer. Resultatene dere finner kan være med på å løse saken.
5, 6, 7
Dyresortering - Hvor hører du til, lille venn? BHG
Varighet: 60 min
Maks: 20 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Dyresortering - Hvor hører du til, lille venn? er et barnehage program hvor barna får en enkel og praktisk vinklet introduksjon til systematikk av ulike dyr. Til aktiviteten brukes flotte dyrefigurer som er anatomisk riktige. Barna får lære hva som er spesielt for noen av dyregruppene de finner i naturen, både kjente og eksotiske. Hvilke dyr hører til på gården? Hvilke dyr lever i havet? Hvem spiser kjøtt? Hvilke av dyrene finner vi i jungelen og på savannen?
BHG
Dyresortering 1. - 2. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 20 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Dyresortering - Hvor hører du til, lille venn? er et skoleprogram hvor elevene får en enkel og praktisk vinklet introduksjon til systematikk. Eleven får lære hva man ser etter for å plassere dyr inn i et system basert på Linnés systematikk. De får lære hva som er spesielt for noen av dyregruppene de finner i naturen, både kjente og eksotiske. Flotte dyrefigurer som er anatomisk korrekte blir brukt.

1, 2
Energieventyret 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energieventyret er et skoleprogram hvor elevene blir kjent med menneskenes energiforbruk i et historisk perspektiv. Elevene får bygge en vannmølle, og eksperimentere med metoder vi kan bruke til å utnytte fornybare energikilder.
5, 6, 7
Full kontroll! 5. - 7. trinn
Varighet: 60min
Maks: 25 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Full kontroll
er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av ulike rekvisitter og "overraskende" viten berører undervisningen den enkelte eleven.
Kunnskap om kroppen fenger de fleste fordi det handler om oss mennesker. Hovedfokus blir lagt på viten om skjelettet, muskulatur, hjertet, hjernen, kondisjon og sist men ikke minst hvorfor det er viktig å være i fysisk aktivitet. Det legges vekt på mestring og trivsel gjennom samarbeid og fysisk aktivitet som metode i undervisningen. Frivillige organisasjoner blir løftet frem som helsefremmende for både vår psykiske og fysiske helse. Elevene deltar aktivt gjennom aktivitet, samarbeid og innspill gjennom hele programmet.
 
5, 6, 7
Geometriske morsomheter 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Geometriske morsomheter er et skoleprogram hvor elevene får trening i å definere figurer ved hjelp av geometriske ord og begrep, og til å forstå forskjellen mellom 1-D, 2-D og 3-D. De skal utforske hvordan ulike figurer i ulike dimensjoner forholder seg til hverandre, og trekke konklusjoner om hvordan de passer- og kan bygges sammen. Elevene får også trene muntlig kommunikasjon og bruke sine geometriske kunnskaper i problemløsing.
8, 9, 10
Gjenvinn spenningen! 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 20 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Gjenvinn spenningen! er et skoleprogram hvor elevene får lære hvordan batterier fungerer og hva de kan gjenvinnes til. Elevene får lage sitt eget batteri samt undersøke hva som påvirker batteriets evne til å generere spenning. Elevenes batterier skal blant annet seriekobles for å se om det genereres nok spenning til å utløse en alarm. Elevene skal også finne ut hva batterier kan gjenvinnes til i form av en lagkonkurranse til slutt.
5, 6, 7
Godt nok! - om fett, sukker og sånt 8. - 9. trinn
Varighet: 75 min
Maks: 25 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Godt nok! - om fett, sukker og sånt
er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene. Gjennom aktiv deltakelse, visuelle refleksjoner og aktiviteter får elevene belyst og diskutert hvordan mat påvirker kroppen når det gjelder blant annet konsentrasjon og humør. Programmet setter fokus på hvordan gode matvalg kan påvirke helsen - Godt nok(!)
8, 9
Halvledere Vg. 1 - Vg. 3
Varighet: 90 min
Maks: 26 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Halvledere er et skoleprogram hvor elevene får en innføring i halvlederelektronikk. Elevene får bygge en enkel krets som gjør bruk av vanlige elektroniske komponenter som diode, transistor, motstand og kondensator. Elevene må tyde et koblingsskjema og selv designe utseendet på den ferdige kretsen. Det er laget et omfattende kompendium til programmet. Kompendiet kan fritt brukes til for og etterarbeidet, og kan lastes ned fra samme side som dette dokumentet. Programmet forutsetter at elevene har grunnleggende kunnskap om elektriske koblinger og kretser. I tillegg er det en stor fordel om elevene har vært gjennom kompendiet eller tilsvarende fra lærebok/ andre kilder før turen til senteret.

VG1, VG2, VG3
Helt strålende! 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 26 elever
Innhold  |  Kompetansemål
"Helt strålende!"​ er et skoleprogram om solas stråler fra universet ned til deg og huden din!
Undervisningen starter med "en reise" til sola i vårt flotte planetarium der det er mulighet for å visualisere emnet på en spennende måte.
Solas plass i universet, årstidsvariasjoner, hva UV-stråling er og hva som påvirker hvor mye  UV-stråler som når oss er spørsmål som elevene jobber med gjennom aktiv deltagelse og praktiske øvelser. Det er sammenhengen mellom UV-stråler, solas gode egenskaper og når det er behov for solbeskyttelse som er sentralt i undervisningen.
Målet er å øke elevenes kunnskap om temaet og inspirere til god "soladferd", slik at de kan nyte sola og unngå å bli solbrent.
Programmet passer meget godt som skoleprogram i perioden mars - juni.   
8, 9, 10
Himmelen og verdensrommet BHG
Varighet: 60 min
Maks: 35 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Himmelen og verdensrommet er et barnehageprogram i astronomi hvor barna blir introdusert for verdensrommet og himmelen over oss. Vi ser på sola, jorda og solsystemet. Videre snakker vi litt om månen og hvordan klodenes bevegelser har sammenheng med tiden, dag & natt og årstider. Vårt overordnede mål er å inspirere til økt interesse for verdensrommet. Det blir benyttet ulike metoder for visualisering: bilder, video og leker. Barna får et besøk i det fine planetariet.

BHG
Hjernesprett 4. - 5. trinn
Varighet: 90min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Hjernesprett
​ er et program der matematikk og problemløsning brukes praktisk og konkret i undervisning om helse. Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene
av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen - samtidig som elevene lærer matematikk. I praktiske øvelser og med fysisk aktivitet, får elevene lære om hvordan hjernen, hele kroppen, humør og læring henger sammen.
4, 5
Hjernevask og stress Vg. 1
Varighet: 75 min
Maks: 28 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Hjernevask og stress er et skoleprogram som har et formål å forebygge stress hos elevene. Med utgangspunkt i siste forskning på hjernen, lærer elevene hvordan hjernen fungerer, hvorfor stress oppstår, hvordan man kan forebygge og prøve å mestre det i sin hverdag. Praktiske øvelser og gruppearbeid står i fokus. Maks antall elever er 28, men anbefalt antall elever er 20.

VG1
Hopp i det! 3. - 4. trinn
Varighet: 75 min
Maks: 25 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Hopp i det! er et skoleprogram om og med fysisk aktivitet! Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene av fysisk aktivitet, og inspirere til mer bevegelse i hverdagen. Bevegelse gir overskudd, nye tanker og har positive gevinster for hele mennesket, både kropp og humør. Fysisk aktivitet blir brukt som metode i undervisningen for å lære om kroppens funksjoner og reaksjoner. Programmet er alderstilpasset, variert og involverende.

3, 4
Hvordan virker en brenselcelle! 9. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Hvordan virker en brenselcelle!
​ er et skoleprogram der elevene får lære om dagens og fremtidens drivstoffer. Elevene lærer også om samferdsel, energi, effekt, energitetthet og brenselcelle. Elevene utforsker fremtidens miljøvennlig bilteknologi i miniformat ved å lage og kjøre en hydrogenbil. Vi avslutter med en konkurranse.
9
Jakten på Triceratops 3. - 4. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 20 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Jakten på Triceratops er et skoleprogram hvor elevene får jobbe som fossiljegere og grave frem dinosaurer som ligger nedgravd i sanden. Elevene vil jobbe systematisk og konsentrert, og i tillegg undersøke omstendighetene rundt funnet. Elevene skal prøve å komme frem til mulige dødsårsaker til dinosauren ut fra knoklenes plassering i sanden og knoklenes tilstand. Elevene bruker oppdagelsene sine til å rekonstruere skjelettet til det originale dyret.
3, 4
Jentesnakk 9. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 15 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Jentesnakk er et program med hovedmål å forebygge uønsket svangerskap. Programmet har fokus på holdninger og bevisstgjøring av jentene, slik at de lettere kan ta riktige valg i ulike situasjoner de kan komme opp i. I tillegg legges det vekt på informasjon om prevensjonsmidler, både i forhold til graviditet og som beskyttelse mot seksuelt overførbare infeksjoner. Jentene får god anledning til å diskutere, reflektere og komme med egne meninger. Programmet ønsker å bidra til at jente tar ansvar for egen kropp, og egen fysisk og psykisk helse.
NB! Vi ønsker primært at jentene går i samme klasse (ikke slå sammen flere grupper/klasser)  
9
Kildesortering med Blue-bot 2. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 16 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Kildesortering med Blue-bot
​er et skoleprogram hvor elevene får lære om enkel programmering og kildesortering. Sammen med en robot (Blue-bot), hverandre og voksne skal elevene utforske programmering og kildesortering, samt sette ord på sine oppdagelser. 
2
Kloder i bevegelse 1. - 2. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Kloder i bevegelse er et skoleprogram der undervisningen foregår i det flotte planetariet vårt. Vårt overordnede mål er å inspirere til økt interesse for verdensrommet, og å hjelpe til med å konkretisere emnene som er knyttet til trinnet i kunnskapsløftet. Vi snakker blant annet om klodenes bevegelser, titter på noen kjente stjernebilder og reiser til noen av planetene i vårt solsystem. Dette blir garantert en unik opplevelse!
1, 2
Kolorimeteret Vg. 1 - Vg. 3
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Kolorimeteret er et skoleprogram hvor elevene får lære om kolorimetri som analysemetode. Elevene skal bruke et kolorimeter basert på enkle prinsipper og kalibrerer det før de måler konsentrasjonen av et fargestoff i en ukjent løsning. Programmet passer både for elever som skal lære om kjemiske analysemetoder og elever som skal lære om stråling og absorbsjonsspektra.
VG1, VG2, VG3
Koordinatsystem med levende funksjoner 8. - 10. tr
Varighet: 90 min
Maks: 27 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Koordinatsystem med levende funksjonerer et skoleprogram hvor elevene får fysisk og praktisk erfaring av funksjoner. I konkrete øvelser får de finne sammenhengen mellom hva som skjer i virkeligheten, og hvordan det oversettes til matematisk formspråk (og omvendt)
De trener veksling mellom tabell, koordinater og ligning.  
8, 9, 10
Lekende funksjoner Vg. 1 (T, TY, P, PY) - Vg.2 (P)
Varighet: 75 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Lekende funksjoner er et skoleprogram hvor elevene går fra praktiske og fysiske aktiviteter til abstrakte representasjoner, og omvendt. Programmet skal gi elevene forståelse for lineære funksjoner, og gir eksempel på ulike fremgangsmåter for å finne mønster. Elevene får erfaring av hvordan tabeller, diagram og ligninger henger sammen og beskriver konkrete ting. Aktivitetene foregår i grupper eller som lagkonkurranser. Programmets abstraksjongrad tilpasses elevene (T, P, PY eller PT)

 

VG1, VG2
Ligninger lekende lett 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 25 elever
Innhold  |  Kompetansemål
"Ligninger lekende lett" er et skoleprogram som tar utgangspunktet i betydningen av likhetstegnet. I konkretisering med lego, spill og stafett får elevene praktisk erfaring av algebraiske symboler og løsninger. I programmet møter elevene løsningsmetoder av ligninger, der målet er at elevene forstår det som skjer.
8, 9, 10
Lytt til hjertet ditt! 9. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 20 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Lytt til hjertet ditt! er et skoleprogram som tar for seg hjertet i vid forstand. Hjertet er en geometrisk figur med to speilvendte kurver. Hjertet er selvfølgelig også kroppens livsviktige blod pumpende muskel. Og hjertet er selveste symbolet på kjærlighet. Målet er å gi elevene mer kunnskap om hjertet, hvordan de kan ivareta sitt eget hjerte og egen helse. Blodtrykk og blodets viktige rolle er integrert i undervisningsprogrammet. Programmet "Lytt til hjertet ditt!" inneholder alt fra disseksjon av hjertet (gjennomføres av formidleren), praktiske øvelser i grupper til fysisk aktivitet på agenda.
9, 10
Løgndetektor`n med elsikkerhet 9. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 20 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Løgndetektoren er et skoleprogram der elevene skal lage og teste en løgndetektor. Elevene lærer om elektroniske komponenter og kretser. Elevene lærer også om hvordan kroppen reagerer på stress.
9
Magisk matematikk 9. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 25 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Magisk matematikk er et skoleprogram som tar utgangspunkt i "magiske" talltriks i plenum som enkelt kan avsløres med algebra, og som dere kan jobbe videre med på skolen etter besøket. Elevene blir kjent med Fibonaccis tallrekke og  "det gyllne snitt". Inndelte i grupper får de også undre seg over ulike klassiske matematiske problemløsnings-oppgaver.
Maks antall elever er 30.

9, 10
Medialab Vær journalist for en dag! 9. trinn - vg3
Varighet: 120 min
Maks: 27 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får innblikk i hverdagen til en journalist. De lærer å forholde seg til etiske problemstillinger, medias rolle i samfunnet og om avissjangeren. Programmet er bygd opp som et interaktivt spill der elevene gjør journalistiske oppdrag rundt omkring på senteret.

9, 10, VG1, VG2, VG3
Mekanikk med LEGO 3. - 4. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Mekanikk med LEGO er et skoleprogram hvor elevene blir kjent med bærende konstruksjoner gjennom å bygge og undersøke eksempelmodeller i LEGO. Elevene bygger et utvalg av modeller som viser bruk av trekanter og firkanter i bevegelige og stabile konstruksjoner. Underveis diskuterer vi modellene og snakker om andre eksempler som elevene kjenner til.
3, 4
Miljø-programmering med Blue-bot 4. trinn
Varighet: 90 min.
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Miljø-programmering med Blue-bot
er et skoleprogram hvor elevene får lære om enkel programmering og matematikk. I tillegg får elevene lære om CO2-utslipp fra biler og busser. Sammen med en robot som heter Blue-bot, hverandre og voksne, skal elevene utforske hva som skjer i trafikken uten trafikkregler, samt sammenlikne utslipp fra biler kontra busser.
4
Min fantastiske kropp 1. - 2. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 27 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Min fantastiske kropp er et skoleprogram som er alderstilpasset, variert og involverende. Gjennom bruk av spennende rekvisitter og ”overraskende” kunnskap berører undervisningen den enkelte eleven. Barna får hilse på et skjelett og med lekende voksne og aktive barn øker kunnskapen om kroppen. Hva skjer med maten? Hvor lang er tarmen? Dette er eksempler på spørsmål som elevene får svar på underveis i programmet.
1, 2
Min Maskin! Vg. 1 - Vg. 3 (TIP)
Varighet: 75 min
Maks: 16 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Min maskin! er et skoleprogram hvor elevene lærer om grunnleggende bruk av pneumatiske og hydrauliske prinsipper. Elevene skal bruke noe av det de kan om hydraulikk til å løse en oppgave på best mulig måte. Andre mekaniske prinsipper må også tas hensyn til mens de med enkle hjelpemidler konstruerer maskinen sin.
VG1, VG2
Moro med figurer 3. - 4. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med figurer er et skoleprogram hvor elevene får bli kjent med de geometriske figurene og får øve seg i å beskrive dem ved hjelp av geometriske ord og begrep. De får utforske hvordan ulike figurer forholder seg til hverandre i henhold til størrelse og form og dra konklusjoner om hvordan de kan passe og bygges sammen.
3, 4
Moro med former 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med former er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får utforske og leke seg med geometrien. Vi vil arbeide med geometriske figurer med hovedvekt på to-dimensjonale figurer. Vi jobber muntlig og praktisk med begreper og definisjoner, både i plenum og gruppevis. Programmet egner seg godt som en start på emnet geometri.
5, 6, 7
Moro med matematikk 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med matematikk er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får jobbe variert med problemløsningsoppgaver, spill og stafetter. Vi starter felles med et mattetriks som bygger på vårt 10-basesystem. Elevene blir delt i grupper og skal jobbe på stasjoner. På stasjonene vil det være spill og oppgaver knyttet til emnene brøk, tall og algebra. Vi avslutter med en stafett knyttet til tall og regning.
5, 6, 7
Moro med måling 1. - 2. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Moro med måling er et skoleprogram hvor elevene får prøve seg på måling i ulike oppgaver. Noen aktiviteter gjøres felles i hel gruppe, mens andre skjer i mindre grupper. Elevene vil bli fordelt på stasjoner hvor de jobber praktisk med oppgaver knyttet til emnet.

1, 2
Moro med regning 3. - 4. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 27 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med regning er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tall området 1-100 og addere med en- og tosifrede tall. Med spill og leker trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem.
3, 4
Moro med tall 1. - 2. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Moro med tall er et skoleprogram hvor elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tall området 1-100 og addere med ensifrede tall. Med spill og leker trener elevene veksling i tallenes posisjonssystem.
1, 2
Månelyst 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Månelyst er et skoleprogram der elevene får lære om planetene og månene i vårt solsystem, med et spesielt fokus på jordas måne. I vårt flotte planetarium viser vi bilder og filmer slik at elevene får en levende undervisning om emnet.
5, 6, 7
Praktisk og nyttig geometri Vg. 1 (P, PY)
Varighet: 75 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Praktisk og nyttig geometri er et skoleprogram der elevene løser praktiske oppgaver med hjelp av matematikk. De får vurdere høyder og avstander ved hjelp av klassiske metoder. Her bruker elevene sin egen kropp sammen med proporsjonalitet og formlikhet. Elevene skal bruke koordinater, kart og Pythagoras setning for å komme nærmest mulig usynlige punkter i utstillingsområdet eller utendørs. Maks antall elever er 24, men anbefalt antall er 22.

VG1
Pulverdetektivene 1. - 2. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 24 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Pulverdetektivene er et skoleprogram hvor elevene får undersøke ulike stoffer ved å bruke sansene sine, og gjennom å utføre enkle påvisningsprøver. Elevene skal finne ut mest mulig om 3 ukjente hvite stoffer i fast form. Sansene som benyttes er lukt, syn, hørsel og berøring. Elevene vil få kjennskap til egenskapene til de ulike stoffene, og vil etter systematisk testing finne ut hvilke stoffer de har med å gjøre.
1, 2
Solcellebilen 8. - 10. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Solcellebilen er et skoleprogram hvor elevene får bli kjent med energibegrepet og energikilder gjennom å løse praktiske oppgaver i LEGO. De får blant annet bygge en bil som beveger seg ved hjelp av solenergi. Programmet består av en teoridel, der vi viser måter å skaffe, transportere og utnytte energi på og en praktisk del, der elevene bygger og eksperimenterer med energi.
8, 9, 10
Unike deg - om psykisk helse Vg. 1 - Vg. 3
Varighet: 90 min
Maks: 20 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Unike deg er et skoleprogram om psykisk helse. Psykisk helse handler om tankene og følelsene våre, og evnen til å mestre dagliglivets utfordringer. Alle har perioder i livet hvor tanker og følelser oppleves vanskeligere enn ellers. Programmet ønsker å sette fokus på normalvariasjoner og på hva som er viktig for god psykisk helse i hverdagen. Arv og miljøaspekter blir trukket frem, og elevene får isolere sitt eget unike arvemateriell, nemlig DNA.
VG1, VG2, VG3
Utfordringen 5. - 7. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 28 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Utfordringen
  ​er et skoleprogram der vi setter fokus på miljø, klima og trafikk og ekstremvær. Klassen blir delt inn i lag som skal gjøre morsomme og lærerike aktiviteter. Lagene skal konkurrere mot hverandre og hvilket lag blir best? Målet med programmet er å la elevene få et mer bevisst forhold til hva som skal til for  å forberede oss på klimaendringene vi står ovenfor.  
5, 6, 7
Utforsk mønster og former BHG
Varighet: 60 min
Maks: 15 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Utforsk mønster og former er et barnehage program der barna sammenligner former og finner likheter og forskjeller. De erfarer rom og plassering med sin egen kropp, og får bruk for ord som forteller om hvor ting skal ligge i forhold til hverandre. Sammen med hverandre og voksne, utforsker de bilder og mønster og prøver å finne en sammenheng og logisk rekkefølge. Dette brukes til å programmere en robot til å finne figurer.
BHG
Velg smart 8. - 10. trinn
Varighet: 75 min
Maks: 25 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Velg Smart! er et program hvor elevene skal bli bevisste samt erfare hvordan SMARTE mat valg, aktivitet, og søvn henger sammen med konsentrasjon og læring. Programmet har fokus på valg som kan bidra til god helse, overskudd, konsentrasjon og livsglede. Innholdet av programmet er forankret i nyere forskning på feltet.
8, 9, 10
Velg smart! Vg. 1 - Vg. 3
Varighet: 75 min
Maks: 25 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Nyhet!
Velg smart!
​ er et program hvor elevene skal bli bevisste samt erfare hvordan SMARTE matvalg, aktivitet og søvn henger sammen med læring.
Programmet har fokus på valg som kan bidra til god helse, overskudd, konsentrasjon og livsglede. Innholdet av programmet er forankret i nyere forskning på feltet.
For grupper større enn 25 personer, ta kontakt med oss på telefon 69139315.  
 
 
VG1, VG2, VG3
VG 1 Gruppe 1
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energi for fremtiden &  Ernæring og helse

Fremtidens energi er et program der eleven lærer om energi i fremtiden. Elevene skal lage en solcelle og uføre målinger med et multimeter.

Nåtidens jeg og fremtidens mat er et skoleprogram hvor elevene får "servert" nyeste forskning på fremtidens mat. De får ta på "fremtidens briller" og med et utforskende og kreativt syn åpnes det for diskusjon om hva vi vil spise i fremtiden. Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling? Elevene får gjennom praktisk og utforskende oppgaver finne frem til hva som er og kan tenkes å være kilder til proteiner, karbohydrater og fett i fremtiden. De får også anledning til å bruke praktisk matematikk og samtidig reflektere over nytteverdien av den. MEN det er også et viktig element er å ta en "status" på hva elevene trenger for å fungere optimalt her og nå og for å forebygge livsstilssykdommer seinere. Hva gjør søvn, ernæring og fysisk aktivitet med oss? Med praktiske øvelser skal elevene sammen skape bevissthet, mestring, samarbeid, konsentrasjon og læring.
VG1
VG 1 Gruppe 2
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energi for fremtiden &  Ernæring og helse

Fremtidens energi er et program der eleven lærer om energi i fremtiden. Elevene skal lage en solcelle og uføre målinger med et multimeter.

Nåtidens jeg og fremtidens mat er et skoleprogram hvor elevene får "servert" nyeste forskning på fremtidens mat. De får ta på "fremtidens briller" og med et utforskende og kreativt syn åpnes det for diskusjon om hva vi vil spise i fremtiden. Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling? Elevene får gjennom praktisk og utforskende oppgaver finne frem til hva som er og kan tenkes å være kilder til proteiner, karbohydrater og fett i fremtiden. De får også anledning til å bruke praktisk matematikk og samtidig reflektere over nytteverdien av den. MEN det er også et viktig element er å ta en "status" på hva elevene trenger for å fungere optimalt her og nå og for å forebygge livsstilssykdommer seinere. Hva gjør søvn, ernæring og fysisk aktivitet med oss? Med praktiske øvelser skal elevene sammen skape bevissthet, mestring, samarbeid, konsentrasjon og læring.
VG1
VG 1 Gruppe 3
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energi for fremtiden &  Ernæring og helse

Fremtidens energi er et program der eleven lærer om energi i fremtiden. Elevene skal lage en solcelle og uføre målinger med et multimeter.

Nåtidens jeg og fremtidens mat er et skoleprogram hvor elevene får "servert" nyeste forskning på fremtidens mat. De får ta på "fremtidens briller" og med et utforskende og kreativt syn åpnes det for diskusjon om hva vi vil spise i fremtiden. Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling? Elevene får gjennom praktisk og utforskende oppgaver finne frem til hva som er og kan tenkes å være kilder til proteiner, karbohydrater og fett i fremtiden. De får også anledning til å bruke praktisk matematikk og samtidig reflektere over nytteverdien av den. MEN det er også et viktig element er å ta en "status" på hva elevene trenger for å fungere optimalt her og nå og for å forebygge livsstilssykdommer seinere. Hva gjør søvn, ernæring og fysisk aktivitet med oss? Med praktiske øvelser skal elevene sammen skape bevissthet, mestring, samarbeid, konsentrasjon og læring.
VG1
VG 1 Gruppe 4
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energi for fremtiden &  Ernæring og helse

Fremtidens energi er et program der eleven lærer om energi i fremtiden. Elevene skal lage en solcelle og uføre målinger med et multimeter.

Nåtidens jeg og fremtidens mat er et skoleprogram hvor elevene får "servert" nyeste forskning på fremtidens mat. De får ta på "fremtidens briller" og med et utforskende og kreativt syn åpnes det for diskusjon om hva vi vil spise i fremtiden. Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling? Elevene får gjennom praktisk og utforskende oppgaver finne frem til hva som er og kan tenkes å være kilder til proteiner, karbohydrater og fett i fremtiden. De får også anledning til å bruke praktisk matematikk og samtidig reflektere over nytteverdien av den. MEN det er også et viktig element er å ta en "status" på hva elevene trenger for å fungere optimalt her og nå og for å forebygge livsstilssykdommer seinere. Hva gjør søvn, ernæring og fysisk aktivitet med oss? Med praktiske øvelser skal elevene sammen skape bevissthet, mestring, samarbeid, konsentrasjon og læring.
VG1
VG 1 Gruppe 5
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energi for fremtiden &  Ernæring og helse

Fremtidens energi er et program der eleven lærer om energi i fremtiden. Elevene skal lage en solcelle og uføre målinger med et multimeter.

Nåtidens jeg og fremtidens mat er et skoleprogram hvor elevene får "servert" nyeste forskning på fremtidens mat. De får ta på "fremtidens briller" og med et utforskende og kreativt syn åpnes det for diskusjon om hva vi vil spise i fremtiden. Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling? Elevene får gjennom praktisk og utforskende oppgaver finne frem til hva som er og kan tenkes å være kilder til proteiner, karbohydrater og fett i fremtiden. De får også anledning til å bruke praktisk matematikk og samtidig reflektere over nytteverdien av den. MEN det er også et viktig element er å ta en "status" på hva elevene trenger for å fungere optimalt her og nå og for å forebygge livsstilssykdommer seinere. Hva gjør søvn, ernæring og fysisk aktivitet med oss? Med praktiske øvelser skal elevene sammen skape bevissthet, mestring, samarbeid, konsentrasjon og læring.
VG1
VG 1 Gruppe 6
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energi for fremtiden &  Ernæring og helse

Fremtidens energi er et program der eleven lærer om energi i fremtiden. Elevene skal lage en solcelle og uføre målinger med et multimeter.

Nåtidens jeg og fremtidens mat er et skoleprogram hvor elevene får "servert" nyeste forskning på fremtidens mat. De får ta på "fremtidens briller" og med et utforskende og kreativt syn åpnes det for diskusjon om hva vi vil spise i fremtiden. Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling? Elevene får gjennom praktisk og utforskende oppgaver finne frem til hva som er og kan tenkes å være kilder til proteiner, karbohydrater og fett i fremtiden. De får også anledning til å bruke praktisk matematikk og samtidig reflektere over nytteverdien av den. MEN det er også et viktig element er å ta en "status" på hva elevene trenger for å fungere optimalt her og nå og for å forebygge livsstilssykdommer seinere. Hva gjør søvn, ernæring og fysisk aktivitet med oss? Med praktiske øvelser skal elevene sammen skape bevissthet, mestring, samarbeid, konsentrasjon og læring.
VG1
VG 1 Gruppe 7
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energi for fremtiden &  Ernæring og helse

Fremtidens energi er et program der eleven lærer om energi i fremtiden. Elevene skal lage en solcelle og uføre målinger med et multimeter.

Nåtidens jeg og fremtidens mat er et skoleprogram hvor elevene får "servert" nyeste forskning på fremtidens mat. De får ta på "fremtidens briller" og med et utforskende og kreativt syn åpnes det for diskusjon om hva vi vil spise i fremtiden. Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling? Elevene får gjennom praktisk og utforskende oppgaver finne frem til hva som er og kan tenkes å være kilder til proteiner, karbohydrater og fett i fremtiden. De får også anledning til å bruke praktisk matematikk og samtidig reflektere over nytteverdien av den. MEN det er også et viktig element er å ta en "status" på hva elevene trenger for å fungere optimalt her og nå og for å forebygge livsstilssykdommer seinere. Hva gjør søvn, ernæring og fysisk aktivitet med oss? Med praktiske øvelser skal elevene sammen skape bevissthet, mestring, samarbeid, konsentrasjon og læring.
VG1
VG 1 Gruppe 8
Varighet: 5 timer
Maks: 30 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Energi for fremtiden &  Ernæring og helse

Fremtidens energi er et program der eleven lærer om energi i fremtiden. Elevene skal lage en solcelle og uføre målinger med et multimeter.

Nåtidens jeg og fremtidens mat er et skoleprogram hvor elevene får "servert" nyeste forskning på fremtidens mat. De får ta på "fremtidens briller" og med et utforskende og kreativt syn åpnes det for diskusjon om hva vi vil spise i fremtiden. Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling? Elevene får gjennom praktisk og utforskende oppgaver finne frem til hva som er og kan tenkes å være kilder til proteiner, karbohydrater og fett i fremtiden. De får også anledning til å bruke praktisk matematikk og samtidig reflektere over nytteverdien av den. MEN det er også et viktig element er å ta en "status" på hva elevene trenger for å fungere optimalt her og nå og for å forebygge livsstilssykdommer seinere. Hva gjør søvn, ernæring og fysisk aktivitet med oss? Med praktiske øvelser skal elevene sammen skape bevissthet, mestring, samarbeid, konsentrasjon og læring.
VG1
VG 2 Pulje 1
Varighet: 2 timer
Maks: elever
Innhold  |  Kompetansemål
"Realfagsglede" ​er et skoleprogram som ønsker å motivere elevene til å fortsatte studier i fysikk og matematikk.
Det er et praktisk orientert program der elevene får bruk for grunnleggende og klassiske kunnskaper i fysikk og matematikk.
Programmet gir eksempler på nyeste robotteknologien og på utviklingen som har gjort den mulig.
Det følger et etterarbeid med programmet. 
VG2
VG 2 Pulje 2
Varighet: 2 timer
Maks: elever
Innhold  |  Kompetansemål
"Realfagsglede" er et skoleprogram som ønsker å motivere elevene til fortsatte studier i fysikk og matematikk.
Det er et praktisk orientert program der elvene får bruk for  grunnleggende og klassiske kunnskaper i fysikk og matematikk.
Programmet gir  eksempler på den nyeste robotteknologien og på utviklingen som er gjort den mulig.
Det følger et etterarbeid med programmet.  
VG2
Vi reparerer knær med stamcelleteknologi!Vg.1-3
Varighet: 90 min
Maks: 20 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Vi reparerer knær med stamcelleteknologi! er et skoleprogram der elevene får et innblikk i hvordan kroppens stamceller kan stimuleres til å utvikle seg til en ny celletype og danne nytt vev. Kroppens egen evne til å reparere bruskskader er ikke så god, men ved hjelp av ny teknologi kan man på sikt erstatte ødelagt brusk i kneet. Vi tar utgangspunkt i en gruppe av proteiner som er involvert i bruskutvikling For å forstå hvordan vi kan stimulere stamcellene til å produsere disse proteinene, skal elevene utføre ulike aktiviteter hvor de ser nærmere på oppbygning av DNA og proteiner og sammenhengen mellom disse.
VG1, VG2, VG3
Vår unike jordklode 5. - 7. trinn
Varighet: 60 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Vår unike jordklode er et skoleprogram der jordkloden er i fokus. Vi starter med å se filmen "Vårt levende klima", som blant annet handler om hvordan
livet på jorden har oppstått og hvordan det har utviklet seg. Klimaet vårt har forandret seg mye i løpet av jordas levealder og vi står foran store utfordringer i fremtiden.
Avslutningsvis tar vi en spennende reise rundt omkring i solsystemet og enda lengre ut! 
5, 6, 7
Vårt solsystem 3. - 4. trinn
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål
Vårt solsystem er et skoleprogram i astronomi der elevene får lære om planetene i vårt solsystem og fenomener som stjerneskudd og nordlys. I vårt flotte planetarium viser vi bilder og filmer slik at elevene får en levende undervisning om emnet. Vi ser på ulike stjernetegn og forteller myter som er knyttet til noen av dem. Det er satt av tid til spørsmål slik at elevene kan få svar på ting de lurer på angående verdensrommet.
3, 4
Vårt strålende univers Vg. 1
Varighet: 90 min
Maks: 60 elever
Innhold  |  Kompetansemål

Vårt Strålende Univers er et skoleprogram i astronomi hvor elevene får en innføring i det elektromagnetiske spekter. Elevene presenteres for fantastiske bilder fra verdensrommet, tatt i ulike områder av spekteret. I planetariet får elevene følelsen av å kunne reise ut til de fjerne kildene til strålingen.

VG1, VG2, VG3